Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Barisha Earrings and Tikka

$35.00

Beautiful 3 piece earrings and tikka in golden stones with golden undertone.

Barisha Earrings and Tikka

$35.00